ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม (Prince Grand Ballroom)

1,400 ตร.ม. ห้องแกรนด์บอลรูมสามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 1,600 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 1,000 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม 28x50x7.5 1,400 1,500 1,000 1,200 2,000 1,000 n/a
ปรินซ์ 1 28x17x7.5 476 500 250 400 500 300 n/a
ปรินซ์ 2 28x17x7.5 476 500 250 400 500 300 n/a

ห้องราชา บอลลูม (Racha Ballroom)

800 ตร.ม. ห้องบอลรูมสามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 600 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 800 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องราชา บอลลูม 25x32x6.2 800 900 400 700 1,000 500 n/a
ราชา 1 16x25x6.2 400 350 200 300 400 200 n/a
ราชา 2 16x25x6.2 400 350 200 300 400 200 n/a

ห้องพัชราวดี (Patcharawadee Room)

383 ตร.ม. สามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 250 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องพัชราวดี 11x33x2.5 363 250 200 220 300 180 n/a
พัชราวดี 1 11x11x2.5 121 70 60 50 80 60 n/a
พัชราวดี 2 11x11x2.5 121 70 60 50 80 60 n/a
พัชราวดี 3 11x11x2.5 121 70 60 50 80 60 n/a

ห้องพัชราภา (Patcharapa Room)

230 ตร.ม. สามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 160 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 180 คน

จองห้องประชุม

<
ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องพัชราภา 10x23x2.5 230 180 120 150 160 100 n/a

ห้องพาเลซ (Palace Room)

136 ตร.ม. สามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 50 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 30 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตร.ม.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
พาเลซ 1 7.5x14x2.5 105 100 60 60 80 50 n/a
พาเลซ 2 8x17x2.5 136 150 70 80 100 60 n/a
พาเลซ 3 7.5x7.5x2.5 56 50 20 30 50 30 n/a
พาเลซ 4 7.5x10.5x2.5 78 80 30 50 60 40 n/a
พาเลซ 5 7.5x8.5x2.5 63 70 20 30 50 30 n/a