ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม (Prince Grand Ballroom)

1,400 ตร.ม. ห้องแกรนด์บอลรูมสามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 1,600 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 1,000 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม n/a 1,400 1,500 n/a 1,000 1,200 800 n/a
ปรินซ์ 1 n/a 476 500 n/a 330 400 260 n/a

ห้องราชา บอลลูม (Racha Ballroom)

800 ตร.ม. ห้องบอลรูมสามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 600 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 800 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องราชา บอลลูม n/a 800 800 n/a 600 900 450 n/a
ราชา 1 n/a 400 350 n/a 300 400 200 n/a
ราชา 2 n/a 400 350 n/a 300 400 200 n/a

ห้องพัชราวดี (Patcharawadee Room)

383 ตร.ม. สามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 250 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องพัชราวดี n/a 363 250 n/a 220 300 180 n/a
พัชราวดี 1 n/a 121 70 n/a 50 80 60 n/a
พัชราวดี 2 n/a 121 70 n/a 50 80 60 n/a
พัชราวดี 3 n/a 121 70 n/a 50 80 60 n/a

ห้องพัชราภา (Patcharapa Room)

230 ตร.ม. สามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 160 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 180 คน

จองห้องประชุม

<
ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตารางเมตร.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องพัชราภา n/a 230 180 n/a 150 160 100 n/a
พัชราภา 1 n/a 52 30 n/a 30 40 n/a n/a
พัชราภา 2 n/a 52 30 n/a 30 40 n/a n/a

ห้องพาเลซ (Palace Room)

136 ตร.ม. สามารถรับรองงานค็อคเทลปาร์ตี้ได้ 50 คน และจัดเลี้ยงใหญ่ได้ 30 คน

จองห้องประชุม

ห้องจัดเลี้ยง ขนาด พื้นที่ (ตร.ม.) ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ งานเลี้ยง โรงละคร ห้องเรียน U-shape
ห้องพาเลซ n/a 297 220 n/a 170 230 140 n/a
พาเลซ 1 n/a 105 120 n/a 60 80 50 n/a
พาเลซ 2 n/a 136 150 n/a 80 100 60 n/a
พาเลซ 3 n/a 56 50 n/a 30 50 30 n/a