โรงแรม Prince Palace Hotel

488/800 โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ คลองมหานาค, ป้อมปราบ, กรุงเทพฯ 10100, ประเทศไทย

  • อีเมล์ : [email protected]
  • โทรศัพท์ : (662) 628-1111
  • แฟ็กซ์ : (662) 628-1000
  • Add LINE : @princepalacehotel